Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bosna48831 SGWaAP
0.038Hercegovina26264 SGWaAP
0.236Macedónsko27312 SGWaAP
0.270čierna_Hora14960 SGWaAP
0.275Albánsko25340 SGWaAP
0.307Moldavsko17226 SGWaAP
0.317Srbsko107024 SGWaAP
0.362Gruzínsko36146 SGWaAP
0.368Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.371Arménsko15050 SGWaAP
0.374Kosovo61689 SGWaAP
0.379Rumunsko116902 SGWaAP
0.380Litva46038 SGWaAP
0.382Slovinsko80021 SGWaAP
0.397Bulharsko90408 SGWaAP
0.410Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.419Chorvátsko136871 SGWaAP
0.427Turecko161488 SGWaAP
0.437Alžírsko13945 SGWaAP
0.454Bielorusko57873 SGWaAP
0.454Lotyšsko43996 SGWaAP
0.459bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.468čierna_Hor2068 SGWaAP
0.470Juhoslávia39201 SGWaAP