Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Boris_Jeľcin6552 SGWaAP
0.228Jeľcin9016 SGWaAP
0.292Dmitrij_Medvedev6984 SGWaAP
0.312Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.325Vladimir_Putin21318 SGWaAP
0.364Alexander_Lukašenko2884 SGWaAP
0.377Jeľcinov1041 SGWaAP
0.423Petro_Porošenko2092 SGWaAP
0.432Jeľcinova905 SGWaAP
0.433Gorbačov7854 SGWaAP
0.433Lukašenko6370 SGWaAP