Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bojnický_zámok3685 SGWaAP
0.085bojnický_zámok5429 SGWaAP
0.441hrad440610 SGWaAP
0.452kaštieľ_Betliar1353 SGWaAP
0.462Bojnice51277 SGWaAP
0.473hrad_Strečno4373 SGWaAP
0.498smolenický_zámok1399 SGWaAP
0.513Smolenický_zámok968 SGWaAP
0.518kaštieľ116441 SGWaAP
0.538zámocké1519 SGWaAP
0.546Bratislavský_hrad18373 SGWaAP
0.550Svätý_anton2085 SGWaAP
0.555budatínsky1331 SGWaAP
0.557zámocký6409 SGWaAP
0.559hradná_zrúcanina1425 SGWaAP
0.559bojnický3803 SGWaAP
0.567budatínsky_hrad1526 SGWaAP
0.567Hradný2371 SGWaAP
0.568zámoček4482 SGWaAP
0.569zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.571zámocká9587 SGWaAP
0.571hrada_Strečno515 SGWaAP