Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bohorodička8326 SGWaAP
0.246božia_Matka4988 SGWaAP
0.264panna_Mária87919 SGWaAP
0.283Panna_Mária45063 SGWaAP
0.363sedembolestná2845 SGWaAP
0.392svätá_Trojica7096 SGWaAP
0.404Fatimský1544 SGWaAP
0.406Sedembolestný2464 SGWaAP
0.427fatimská2118 SGWaAP
0.430preblahoslavená_panna1060 SGWaAP
0.433nanebovzatie_panna3226 SGWaAP
0.441Nepoškvrnený_počatie1977 SGWaAP
0.445nepoškvrnené_počatie4108 SGWaAP
0.447Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.460Nepoškvrnený4284 SGWaAP
0.463svätá132243 SGWaAP
0.467Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.469nanebovzatie1505 SGWaAP
0.470svätý64003 SGWaAP
0.471svätá4856 SGWaAP
0.472Božský_Srdce2302 SGWaAP
0.473Zvestovanie1767 SGWaAP