Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bohatstvo435 SGWaAP
0.566bohatstvo127417 SGWaAP
0.612Sebavedomie486 SGWaAP
0.677Šťastie589 SGWaAP
0.684Múdrosť2109 SGWaAP
0.690Myslenie582 SGWaAP
0.699Myseľ2733 SGWaAP
0.707Chudobný693 SGWaAP
0.710Poznanie1525 SGWaAP
0.725Rozum2061 SGWaAP
0.725šťastie1203 SGWaAP
0.734Úspech5107 SGWaAP
0.738prosperita37210 SGWaAP
0.744Pokora467 SGWaAP
0.752Priateľstvo832 SGWaAP
0.754Kúzlo585 SGWaAP
0.759Investovanie525 SGWaAP
0.759Prosperita744 SGWaAP
0.760Peniaz865 SGWaAP
0.760Peniaze2006 SGWaAP
0.761Majetok2629 SGWaAP
0.761Odpustenie502 SGWaAP
0.763Odvaha735 SGWaAP