Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Boh1407708 SGWaAP
0.228Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.247Všemohúci8611 SGWaAP
0.268Ježiš486700 SGWaAP
0.279Otec142091 SGWaAP
0.280stvoriteľ26133 SGWaAP
0.303Kristus313755 SGWaAP
0.305Syn35038 SGWaAP
0.307Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.319nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.332Hospodin53894 SGWaAP
0.349trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.351všemohúci10916 SGWaAP
0.371boží175585 SGWaAP
0.374Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.379boh268574 SGWaAP
0.385Duch105340 SGWaAP
0.388boží_Syn11793 SGWaAP
0.389Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.393Boží36400 SGWaAP
0.393Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.394Pán39835 SGWaAP
0.400Trojjediný1016 SGWaAP
0.405božie169284 SGWaAP
0.423Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.426Spasiteľ20871 SGWaAP
0.431satan28705 SGWaAP
0.436Duch_svätý56246 SGWaAP
0.436spása73432 SGWaAP
0.439božia234147 SGWaAP
0.442skrze69167 SGWaAP
0.445spasenie20739 SGWaAP
0.458Kristova37397 SGWaAP
0.462ježiš3757 SGWaAP
0.467milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.468hriech258087 SGWaAP
0.469Božstvo1886 SGWaAP
0.470zjavená4226 SGWaAP
0.473stvorenstvo5104 SGWaAP
0.474zasľúbenie9200 SGWaAP
0.478Pánov46093 SGWaAP
0.478prorok66430 SGWaAP
0.482svätosť32841 SGWaAP
0.483Slovo_božie2955 SGWaAP