Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Boh1407708 SGWaAP
0.228Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.247Všemohúci8611 SGWaAP
0.268Ježiš486700 SGWaAP
0.279Otec142091 SGWaAP
0.280stvoriteľ26133 SGWaAP
0.303Kristus313755 SGWaAP
0.305Syn35038 SGWaAP
0.307Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.319nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.332Hospodin53894 SGWaAP
0.349trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.351všemohúci10916 SGWaAP
0.371boží175585 SGWaAP
0.374Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.379boh268574 SGWaAP
0.385Duch105340 SGWaAP
0.388boží_Syn11793 SGWaAP
0.389Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.393Boží36400 SGWaAP
0.393Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.394Pán39835 SGWaAP
0.400Trojjediný1016 SGWaAP