Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Boží36400 SGWaAP
0.222boží175585 SGWaAP
0.367božie169284 SGWaAP
0.393Boh1407708 SGWaAP
0.400Pánov46093 SGWaAP
0.462Ježiš486700 SGWaAP
0.465Kristov25746 SGWaAP
0.471božia234147 SGWaAP
0.479nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.480zasľúbenie9200 SGWaAP
0.482Kristus313755 SGWaAP
0.485Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.487Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.489Duch_svätý56246 SGWaAP
0.494Slovo_božie2955 SGWaAP
0.495Duch105340 SGWaAP
0.496Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.500spása73432 SGWaAP
0.503Kristovo35215 SGWaAP
0.506Hospodin53894 SGWaAP
0.513božiť2233 SGWaAP
0.513Ježišov26674 SGWaAP
0.513Všemohúci8611 SGWaAP