Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Blízky_východ36508 SGWaAP
0.133Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.298severná_Afrika12882 SGWaAP
0.381Balkán29654 SGWaAP
0.400Sýria97981 SGWaAP
0.404blízkovýchodná2340 SGWaAP
0.406Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.415Jemen11879 SGWaAP
0.417Líbya33086 SGWaAP
0.429Libanon22686 SGWaAP
0.434Irán91996 SGWaAP
0.435Irak125153 SGWaAP
0.439africký_kontinent4919 SGWaAP
0.440blízkovýchodný2561 SGWaAP
0.441arabský_polostrov1619 SGWaAP
0.448Perzský_záliv10111 SGWaAP
0.457Sudán12918 SGWaAP
0.461Palestína21170 SGWaAP
0.475Ázia109083 SGWaAP
0.478latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.481Afrika149659 SGWaAP
0.485kórejský_polostrov2048 SGWaAP
0.498Arabský_polostrov1112 SGWaAP
0.499Saudský_Arábia27261 SGWaAP