Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bissau534 SGWaAP
0.387Mozambik3950 SGWaAP
0.396Rovníkový_Guinea495 SGWaAP
0.401Gambia1545 SGWaAP
0.402Surinam1186 SGWaAP
0.405Senegal5734 SGWaAP
0.422Džibutsko506 SGWaAP
0.440Konžský_demokratická818 SGWaAP
0.441Mauretánia1176 SGWaAP
0.444Angola7602 SGWaAP
0.447Burundi2863 SGWaAP
0.451Bolívia11310 SGWaAP
0.459Nikaragua4345 SGWaAP
0.462Burkina921 SGWaAP
0.463Tanzánia7222 SGWaAP
0.468Honduras6275 SGWaAP
0.472Zambia3836 SGWaAP
0.475Zair1426 SGWaAP
0.476Guinea8994 SGWaAP
0.476Svazijsko676 SGWaAP
0.477Gabon1465 SGWaAP
0.479Guatemala7579 SGWaAP