Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Biskupský_synoda598 SGWaAP
0.198Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.224biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.461Synoda1403 SGWaAP
0.491synodálne648 SGWaAP
0.503generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.525synoda21520 SGWaAP
0.530apoštolská_exhortácia2332 SGWaAP
0.542synodálna910 SGWaAP
0.553synodálny_otec1677 SGWaAP
0.585exhortácia2118 SGWaAP
0.587generálna_kapitula1385 SGWaAP
0.604plenárne_zasadanie2725 SGWaAP
0.610diecézna_synoda644 SGWaAP
0.614koncilové518 SGWaAP
0.622generálna_kongregácia1209 SGWaAP
0.624svätý_Otec74820 SGWaAP