Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bielorusko57873 SGWaAP
0.228Kazachstan27404 SGWaAP
0.255Moldavsko17226 SGWaAP
0.288Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.292Litva46038 SGWaAP
0.301Lotyšsko43996 SGWaAP
0.310Gruzínsko36146 SGWaAP
0.324Ukrajina298992 SGWaAP
0.341Rumunsko116902 SGWaAP
0.351Uzbekistan9592 SGWaAP
0.358Rusko609061 SGWaAP
0.358Arménsko15050 SGWaAP
0.385Estónsko34538 SGWaAP
0.391Srbsko107024 SGWaAP
0.392Slovinsko80021 SGWaAP
0.397Fínsko90895 SGWaAP
0.404Macedónsko27312 SGWaAP
0.407Tadžikistan5042 SGWaAP
0.425Kirgizsko6975 SGWaAP
0.425Bulharsko90408 SGWaAP
0.427Poľsko370602 SGWaAP
0.431Kanada153866 SGWaAP
0.433čierna_Hora14960 SGWaAP
0.438Albánsko25340 SGWaAP
0.440Turecko161488 SGWaAP