Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bibliografický505 SGWaAP
0.442Bibliografia735 SGWaAP
0.465bibliografický4309 SGWaAP
0.500bibliografia11447 SGWaAP
0.518bibliografický_odkaz2071 SGWaAP
0.536Edičný435 SGWaAP
0.562bibliografická3069 SGWaAP
0.572Literatúra3610 SGWaAP
0.593biografický_slovník1195 SGWaAP
0.598bibliografické651 SGWaAP
0.599Zborník1046 SGWaAP
0.600citačná594 SGWaAP
0.609Slovník2822 SGWaAP
0.612Publikácia412 SGWaAP
0.613Textový1836 SGWaAP
0.615Jazykovedný548 SGWaAP
0.618personálna_bibliografia753 SGWaAP
0.627citačný898 SGWaAP
0.630monografický521 SGWaAP
0.631archivistika467 SGWaAP
0.649heslár506 SGWaAP
0.650súborný_katalóg645 SGWaAP
0.653Knižničný628 SGWaAP