Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bibliografia735 SGWaAP
0.383bibliografia11447 SGWaAP
0.442Bibliografický505 SGWaAP
0.452biografický_slovník1195 SGWaAP
0.477Zborník1046 SGWaAP
0.501Monografia624 SGWaAP
0.538dvojzväzková591 SGWaAP
0.552monografická2244 SGWaAP
0.552bibliografický4309 SGWaAP
0.552zborník53213 SGWaAP
0.553Slovník2822 SGWaAP
0.556Publikácia412 SGWaAP
0.559monografia46203 SGWaAP
0.559publikácia199005 SGWaAP
0.562personálna_bibliografia753 SGWaAP
0.566monografický521 SGWaAP
0.572Súpis892 SGWaAP
0.573Almanach566 SGWaAP
0.574bibliografická3069 SGWaAP
0.578Vlastivedný764 SGWaAP
0.582monografické519 SGWaAP
0.596knižná_publikácia7510 SGWaAP
0.596časopisecká1775 SGWaAP