Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Biľak4031 SGWaAP
0.295Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.328Husák14245 SGWaAP
0.373Vasiľ_Biľak996 SGWaAP
0.460Gottwald7208 SGWaAP
0.480Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.506Havel20851 SGWaAP
0.509Stalin32834 SGWaAP
0.532Čarnogurský30508 SGWaAP
0.538KSČ23660 SGWaAP
0.540Gorbačov7854 SGWaAP
0.542Dubček18916 SGWaAP
0.549súdruh50538 SGWaAP
0.551komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.553komunista120716 SGWaAP
0.554Lenin23668 SGWaAP