Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Beskydský942 SGWaAP
0.292beskydská1367 SGWaAP
0.500Turzovský768 SGWaAP
0.507Laborecký1233 SGWaAP
0.519Karpatský9735 SGWaAP
0.538karpatská9751 SGWaAP
0.544Valašský3006 SGWaAP
0.551beskydský596 SGWaAP
0.554laborecká1980 SGWaAP
0.569karpatské1769 SGWaAP
0.574turzovská1133 SGWaAP
0.580Pieninský655 SGWaAP
0.583Kysucký16291 SGWaAP
0.584Zborovský730 SGWaAP
0.585Čergovský637 SGWaAP
0.601moravsko1952 SGWaAP
0.611Goralský740 SGWaAP
0.612hornádska454 SGWaAP
0.615valašská2268 SGWaAP