Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bernolák8299 SGWaAP
0.317Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.442Vajanský19332 SGWaAP
0.461Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.463Hurban15758 SGWaAP
0.463Rázus4504 SGWaAP
0.489Hollý31067 SGWaAP
0.499Francisci6950 SGWaAP
0.504Sládkovič6786 SGWaAP
0.514Škultéty16547 SGWaAP
0.519Štúr34337 SGWaAP
0.521Hodža9730 SGWaAP
0.526Štúrova23271 SGWaAP
0.553Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.555Hodžova2961 SGWaAP
0.558Andrej_Hlinka14015 SGWaAP