Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Beneš14436 SGWaAP
0.303Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.345Masaryk29327 SGWaAP
0.425Husák14245 SGWaAP
0.434Šrobár3298 SGWaAP
0.458Gottwald7208 SGWaAP
0.461Tuka5001 SGWaAP
0.502Čatloš2157 SGWaAP
0.505Havel20851 SGWaAP
0.509Tiso32737 SGWaAP
0.509Stalin32834 SGWaAP
0.514Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.536Hitler54756 SGWaAP
0.540Štúr34337 SGWaAP
0.553Gustáv_Husák6525 SGWaAP