Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Belgicko87645 SGWaAP
0.100Holandsko128655 SGWaAP
0.189Luxembursko25876 SGWaAP
0.222Nemecko603262 SGWaAP
0.229Portugalsko79466 SGWaAP
0.233Francúzsko376707 SGWaAP
0.242Španielsko207032 SGWaAP
0.243Taliansko310649 SGWaAP
0.244Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.262Dánsko78320 SGWaAP
0.275Litva46038 SGWaAP
0.285Švédsko125486 SGWaAP
0.304Írsko91483 SGWaAP
0.317Slovinsko80021 SGWaAP
0.326Lotyšsko43996 SGWaAP
0.331Rumunsko116902 SGWaAP
0.336Fínsko90895 SGWaAP
0.336Estónsko34538 SGWaAP
0.341Rakúsko298290 SGWaAP
0.351Nórsko86347 SGWaAP
0.398Anglicko168283 SGWaAP
0.415Bulharsko90408 SGWaAP
0.417Poľsko370602 SGWaAP
0.421Kanada153866 SGWaAP
0.435Británia265870 SGWaAP
0.436Argentína52043 SGWaAP
0.449Alžírsko13945 SGWaAP
0.459Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.464Malta35537 SGWaAP
0.467Uruguaj10332 SGWaAP
0.471Brazília94977 SGWaAP
0.479severné_Írsko14780 SGWaAP
0.480Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.480Maďarsko368392 SGWaAP
0.484Bielorusko57873 SGWaAP
0.488Čile18997 SGWaAP
0.492Moldavsko17226 SGWaAP
0.498Mexiko78990 SGWaAP
0.498Macedónsko27312 SGWaAP
0.499Japonsko165460 SGWaAP
0.502Grécko216454 SGWaAP
0.502Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.503Chile12490 SGWaAP
0.507Kamerun7906 SGWaAP
0.507Bosna48831 SGWaAP
0.508Česko214173 SGWaAP