Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Belgicko87645 SGWaAP
0.100Holandsko128655 SGWaAP
0.189Luxembursko25876 SGWaAP
0.222Nemecko603262 SGWaAP
0.229Portugalsko79466 SGWaAP
0.233Francúzsko376707 SGWaAP
0.242Španielsko207032 SGWaAP
0.243Taliansko310649 SGWaAP
0.244Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.262Dánsko78320 SGWaAP
0.275Litva46038 SGWaAP
0.285Švédsko125486 SGWaAP
0.304Írsko91483 SGWaAP
0.317Slovinsko80021 SGWaAP
0.326Lotyšsko43996 SGWaAP
0.331Rumunsko116902 SGWaAP
0.336Fínsko90895 SGWaAP
0.336Estónsko34538 SGWaAP
0.341Rakúsko298290 SGWaAP
0.351Nórsko86347 SGWaAP
0.398Anglicko168283 SGWaAP
0.415Bulharsko90408 SGWaAP
0.417Poľsko370602 SGWaAP