Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Belgický1256 SGWaAP
0.320Holandský2747 SGWaAP
0.505belgická20288 SGWaAP
0.508Portugalský1254 SGWaAP
0.542Rumunský1887 SGWaAP
0.552Francúzsky3752 SGWaAP
0.570holandská32786 SGWaAP
0.571Španielsky3045 SGWaAP
0.571belgický29085 SGWaAP
0.594Britský10910 SGWaAP
0.614Brazílsky1350 SGWaAP
0.617Kráľovský13285 SGWaAP
0.618Dánsky551 SGWaAP
0.618belgické7902 SGWaAP
0.626Argentínsky936 SGWaAP
0.629holandský50778 SGWaAP
0.635Austrálsky2573 SGWaAP
0.639španielsky92070 SGWaAP
0.642Indonézsky869 SGWaAP
0.645Mexický1159 SGWaAP
0.645francúzska159692 SGWaAP
0.649Nemecký33225 SGWaAP
0.650berlín1490 SGWaAP
0.654francúzsky240138 SGWaAP
0.660Taliansky5899 SGWaAP
0.665juhoafrická4739 SGWaAP
0.668Fínsky1499 SGWaAP
0.668Bulharský2204 SGWaAP
0.670španielska78147 SGWaAP
0.673Írsky2022 SGWaAP
0.673Švajčiarsky1523 SGWaAP
0.673brazílska17571 SGWaAP
0.678Kanadský4199 SGWaAP
0.680Maďarský32066 SGWaAP
0.683flámska1915 SGWaAP
0.683Estónsky532 SGWaAP
0.685Bavorský1746 SGWaAP
0.688portugalská12990 SGWaAP
0.692holandské9066 SGWaAP
0.692Juhoafrický553 SGWaAP
0.693španielske20887 SGWaAP
0.697mexický17820 SGWaAP
0.697bavorský9876 SGWaAP