Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Belehradský763 SGWaAP
0.465Budapeštiansky832 SGWaAP
0.474belehradská2427 SGWaAP
0.504záhrebská990 SGWaAP
0.544sofijská468 SGWaAP
0.581Záhrebský420 SGWaAP
0.590belehradský2950 SGWaAP
0.601budapeštianska6218 SGWaAP
0.606Užhorodský811 SGWaAP
0.616Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.622Balkánsky801 SGWaAP
0.625novosadská1207 SGWaAP
0.627belehradské1041 SGWaAP
0.630užhorodská1174 SGWaAP
0.635Bieloruský2360 SGWaAP
0.636varšavská3470 SGWaAP
0.639Kyjevský1489 SGWaAP
0.642Pekinský503 SGWaAP
0.646Bulharský2204 SGWaAP
0.651viedenská26700 SGWaAP
0.660Belehrad40443 SGWaAP
0.661Parížsky4894 SGWaAP
0.661Varšavský2311 SGWaAP
0.663sarajevská626 SGWaAP