Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Belehrad40443 SGWaAP
0.316Bukurešť16067 SGWaAP
0.318Záhreb22707 SGWaAP
0.339Ľubľana7922 SGWaAP
0.348Sarajevo15266 SGWaAP
0.397Tbilisi8383 SGWaAP
0.418Srbsko107024 SGWaAP
0.427Tirana4437 SGWaAP
0.462Istanbul28832 SGWaAP
0.467Varšava44700 SGWaAP
0.469Budapešť133643 SGWaAP
0.474Ľvov8285 SGWaAP