Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bebrava36857 SGWaAP
0.056Bánovce56101 SGWaAP
0.269Žiar94467 SGWaAP
0.330Topľa52321 SGWaAP
0.336považská_Bystrica65509 SGWaAP
0.342Hron117025 SGWaAP
0.342Topoľčany167627 SGWaAP
0.363Považský_Bystrica37177 SGWaAP
0.371Prievidza217539 SGWaAP
0.375Vranov79733 SGWaAP
0.381Púchov92778 SGWaAP
0.386Dubnica127638 SGWaAP
0.387Partizánske128520 SGWaAP
0.397stará_Turá19321 SGWaAP
0.400Váh164588 SGWaAP
0.402Veľký_Krtíš21881 SGWaAP
0.407Šaľa106443 SGWaAP
0.415Krupina34205 SGWaAP
0.423Ilava33718 SGWaAP
0.425Hlohovec84655 SGWaAP
0.427Šurany33435 SGWaAP
0.432Galanta72848 SGWaAP
0.433Trebišov78388 SGWaAP
0.433zlatá_Moravce60715 SGWaAP
0.435Bytča47389 SGWaAP