Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bavorsko13359 SGWaAP
0.309Sasko6331 SGWaAP
0.372dolné_Sasko1430 SGWaAP
0.413Korutánsky1363 SGWaAP
0.416Rakúsko298290 SGWaAP
0.420Nemecko603262 SGWaAP
0.421korutánska1704 SGWaAP
0.424dolné_Rakúsko5766 SGWaAP
0.432Durínsky1432 SGWaAP
0.434spolková34087 SGWaAP