Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bartolomej11086 SGWaAP
0.410Vavrinec8910 SGWaAP
0.458Štefan306491 SGWaAP
0.458František265170 SGWaAP
0.459Pavol543581 SGWaAP
0.468Ignác21068 SGWaAP
0.502Ondrej126468 SGWaAP
0.502Teodor10329 SGWaAP
0.516Gregor43424 SGWaAP
0.532Blažej8615 SGWaAP
0.534Vojtech47245 SGWaAP
0.534Július60517 SGWaAP
0.542Augustín36130 SGWaAP
0.542Juraj355283 SGWaAP
0.543Krištof15927 SGWaAP
0.545Jozef757102 SGWaAP
0.545Ambróz8397 SGWaAP
0.548Karol176736 SGWaAP
0.548Ján1102064 SGWaAP
0.553Anton131324 SGWaAP
0.556Imrich45405 SGWaAP
0.559Eugen24110 SGWaAP
0.560Maximilián9460 SGWaAP
0.563Florián7155 SGWaAP