Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Barcelona80974 SGWaAP
0.199Madrid48253 SGWaAP
0.268Valencia19442 SGWaAP
0.305Sevilla12630 SGWaAP
0.348Miláno36802 SGWaAP
0.359Neapol26478 SGWaAP
0.365Lyon14857 SGWaAP
0.379Marseille12962 SGWaAP
0.379Porto16922 SGWaAP
0.395Lisabon19129 SGWaAP
0.400Manchester23138 SGWaAP
0.403Malaga3483 SGWaAP
0.403Dortmund10257 SGWaAP
0.407Liverpool42830 SGWaAP
0.412Santiago11657 SGWaAP
0.416San_Sebastian2378 SGWaAP