Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP
0.133banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.303Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.319rožňavská_diecéza1290 SGWaAP
0.332Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.348košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.365Nitriansky_diecéza1366 SGWaAP
0.370Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.375nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.400bratislavská_arcidiecéza3885 SGWaAP
0.421Žilinský_diecéza2214 SGWaAP
0.421prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.425žilinská_diecéza2653 SGWaAP
0.429košická_eparchia1196 SGWaAP
0.456banskobystrický_diecézny1828 SGWaAP
0.465rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.467Košický_eparchia848 SGWaAP
0.486Rudolf_Baláž5170 SGWaAP
0.493diecézny6378 SGWaAP
0.499Farnosť3154 SGWaAP
0.499Štefan_Sečka1884 SGWaAP
0.507farnosť130250 SGWaAP