Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Banský_Bystrica123042 SGWaAP
0.141banská_Bystrica367110 SGWaAP
0.321Zvolen274542 SGWaAP
0.362Brezno100256 SGWaAP
0.398Trenčín389372 SGWaAP
0.399Ružomberok207622 SGWaAP
0.403Nitra725705 SGWaAP
0.405Žilina630771 SGWaAP
0.406Lučenec114897 SGWaAP
0.411Prešov605005 SGWaAP
0.417liptovský_Mikuláš142214 SGWaAP
0.429Košice1091186 SGWaAP
0.438Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.451Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.452banskobystrické10094 SGWaAP
0.453Poprad303594 SGWaAP
0.459Prievidza217539 SGWaAP
0.467rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.470Trnava510967 SGWaAP
0.478Žiar94467 SGWaAP
0.483Bystrica201316 SGWaAP
0.484Banský6344 SGWaAP
0.491Detva72557 SGWaAP
0.495banskobystrická23133 SGWaAP
0.496Bratislava2483849 SGWaAP