Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.149banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.310Kremnica58848 SGWaAP
0.319Banský6344 SGWaAP
0.371Štiavnica21212 SGWaAP
0.394štiavnická3106 SGWaAP
0.400Hodruša4591 SGWaAP
0.430štiavnická_Baňa1861 SGWaAP
0.436Svätý_anton2085 SGWaAP
0.439Španí_dolina822 SGWaAP
0.445Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.450Ľubietová6926 SGWaAP
0.451Banský_Bystrica123042 SGWaAP
0.452špania_Dolina2303 SGWaAP
0.454banskoštiavnická1791 SGWaAP
0.454Krupina34205 SGWaAP
0.458sklená_Teplice2222 SGWaAP
0.460špania_dolina928 SGWaAP
0.465Brezno100256 SGWaAP
0.467Levoča75703 SGWaAP
0.471banskoštiavnický2442 SGWaAP
0.472Vyhňa5328 SGWaAP
0.475liptovský_hrádok13793 SGWaAP
0.476Zvolen274542 SGWaAP
0.477Pukanec2906 SGWaAP