Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Balkánsky801 SGWaAP
0.479balkánska10855 SGWaAP
0.543Bulharský2204 SGWaAP
0.585Balkán29654 SGWaAP
0.585Istrijský761 SGWaAP
0.589Jadranský1173 SGWaAP
0.613Moldavský2098 SGWaAP
0.615moldavská4545 SGWaAP
0.617balkánsky_polostrov902 SGWaAP
0.617panónska3259 SGWaAP
0.620Baltický588 SGWaAP
0.621Južný20848 SGWaAP
0.622dunajská17952 SGWaAP
0.622Belehradský763 SGWaAP
0.624Balkánsky_polostrov767 SGWaAP
0.624Panónsky2119 SGWaAP
0.628jadranská1423 SGWaAP
0.630čiernomorská775 SGWaAP
0.631Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.634sofijská468 SGWaAP
0.643Baltský794 SGWaAP
0.646baltská875 SGWaAP
0.663Užhorodský811 SGWaAP