Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Balkán29654 SGWaAP
0.377Kaukaz12277 SGWaAP
0.381severná_Afrika12882 SGWaAP
0.381Blízky_východ36508 SGWaAP
0.387Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.394balkánsky_polostrov902 SGWaAP
0.425Ukrajina298992 SGWaAP
0.441Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.457Balkánsky_polostrov767 SGWaAP
0.482Gruzínsko36146 SGWaAP
0.492Anatólia2334 SGWaAP
0.495východné_Stredomorie1165 SGWaAP
0.498Moldavsko17226 SGWaAP
0.499Stredomorie11765 SGWaAP
0.500Turecko161488 SGWaAP
0.509západný_Balkán5745 SGWaAP
0.511severný_Kaukaz2026 SGWaAP
0.512Albánsko25340 SGWaAP
0.522Arménsko15050 SGWaAP
0.526Macedónsko27312 SGWaAP
0.527Bosna48831 SGWaAP
0.529balkánska10855 SGWaAP
0.533Stredozemie2466 SGWaAP