Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Baláže2798 SGWaAP
0.264Podkonice4253 SGWaAP
0.344Poniky6335 SGWaAP
0.345Riečka2016 SGWaAP
0.365Hrochoť6325 SGWaAP
0.373Ľubietová6926 SGWaAP
0.388Čierny_Balog1280 SGWaAP
0.410Voznica1087 SGWaAP
0.412voznica1492 SGWaAP
0.431čierny_Balog12426 SGWaAP
0.433Harmanec10332 SGWaAP
0.441Valaský6279 SGWaAP
0.443Šumiac6098 SGWaAP
0.444horný_Hámre1333 SGWaAP
0.444Ostrý_Grúň931 SGWaAP
0.464Priechod3115 SGWaAP
0.468valaská5676 SGWaAP
0.471Ľupča17806 SGWaAP
0.472ostrý_grúň763 SGWaAP