Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Baláže2798 SGWaAP
0.264Podkonice4253 SGWaAP
0.344Poniky6335 SGWaAP
0.345Riečka2016 SGWaAP
0.365Hrochoť6325 SGWaAP
0.373Ľubietová6926 SGWaAP
0.388Čierny_Balog1280 SGWaAP
0.410Voznica1087 SGWaAP
0.412voznica1492 SGWaAP