Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Baštový986 SGWaAP
0.241baštová2774 SGWaAP
0.489Klariský860 SGWaAP
0.496klariská655 SGWaAP
0.500Uršulínsky562 SGWaAP
0.519michalská3431 SGWaAP
0.519Michalský5895 SGWaAP
0.534Mäsiarsky927 SGWaAP
0.534Kováčsky1494 SGWaAP
0.545Gorký7308 SGWaAP
0.555mlynská4633 SGWaAP
0.555Zámocký4845 SGWaAP
0.560Mlynský5015 SGWaAP
0.561Konventný565 SGWaAP
0.562uršulínska619 SGWaAP
0.566Palisáda2145 SGWaAP