Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Baňa33652 SGWaAP
0.376Gelnica23184 SGWaAP
0.376Krupina34205 SGWaAP
0.391Breh5630 SGWaAP
0.394Poltár20223 SGWaAP
0.402ves276667 SGWaAP
0.408Ľubietová6926 SGWaAP
0.410Hriňová18682 SGWaAP
0.414Veľký_Krtíš21881 SGWaAP
0.415Žiar94467 SGWaAP
0.417Krompachy22566 SGWaAP
0.419Tornaľa11118 SGWaAP
0.420banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.425Hámre8968 SGWaAP
0.425Hodruša4591 SGWaAP
0.426Rožňava92364 SGWaAP
0.433Brezno100256 SGWaAP
0.436Pukanec2906 SGWaAP
0.439Dobšiná19905 SGWaAP
0.440Kremnica58848 SGWaAP
0.442Hnúšťa24186 SGWaAP
0.443Fiľakovo21901 SGWaAP