Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000BA93120 SGWaAP
0.279KE26033 SGWaAP
0.444Bratislava2483849 SGWaAP
0.449TT20710 SGWaAP
0.509BB58089 SGWaAP
0.548bratislava15032 SGWaAP
0.566Ružinov79686 SGWaAP
0.568Malacky92870 SGWaAP
0.569Petržalka146042 SGWaAP
0.572zv18441 SGWaAP
0.578Senec99308 SGWaAP
0.582ba46507 SGWaAP
0.591Stupava35766 SGWaAP
0.592Vrakuňa22843 SGWaAP
0.593petržalka401 SGWaAP
0.593Lamač22763 SGWaAP
0.600Karlova_ves23659 SGWaAP
0.606PB13593 SGWaAP
0.607Vajnory22004 SGWaAP
0.617Pezinok114485 SGWaAP
0.620Trnava510967 SGWaAP
0.621Prievoz2272 SGWaAP
0.623Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.627sereď641 SGWaAP
0.638MT15582 SGWaAP
0.638podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.639senec416 SGWaAP