Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000BA93120 SGWaAP
0.279KE26033 SGWaAP
0.444Bratislava2483849 SGWaAP
0.449TT20710 SGWaAP
0.509BB58089 SGWaAP
0.548bratislava15032 SGWaAP
0.566Ružinov79686 SGWaAP
0.568Malacky92870 SGWaAP
0.569Petržalka146042 SGWaAP
0.572zv18441 SGWaAP
0.578Senec99308 SGWaAP
0.582ba46507 SGWaAP
0.591Stupava35766 SGWaAP
0.592Vrakuňa22843 SGWaAP