Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bžoch1150 SGWaAP
0.386Valér_Mikula890 SGWaAP
0.413Buzássy2179 SGWaAP
0.445Lenčo1607 SGWaAP
0.460Habaj1882 SGWaAP
0.470Mitana1640 SGWaAP
0.481Igor_Hochel862 SGWaAP
0.509Alexander_Matuška1487 SGWaAP