Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Břeclav5862 SGWaAP
0.211Hodonín9178 SGWaAP
0.410Olomouc30636 SGWaAP
0.413Ostrava48494 SGWaAP
0.422Brno128963 SGWaAP
0.429Otrokovice1953 SGWaAP
0.430Kút9439 SGWaAP
0.439Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.443Pardubice16787 SGWaAP
0.444Kroměříž3843 SGWaAP
0.445Zlín27250 SGWaAP