Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bánovce56101 SGWaAP
0.056Bebrava36857 SGWaAP
0.280Topoľčany167627 SGWaAP
0.282Žiar94467 SGWaAP
0.298považská_Bystrica65509 SGWaAP
0.330Púchov92778 SGWaAP
0.334Prievidza217539 SGWaAP
0.337Považský_Bystrica37177 SGWaAP
0.338Vranov79733 SGWaAP
0.346Topľa52321 SGWaAP
0.347Dubnica127638 SGWaAP
0.357Šaľa106443 SGWaAP
0.360Partizánske128520 SGWaAP
0.364stará_Turá19321 SGWaAP
0.371Trebišov78388 SGWaAP
0.377Šurany33435 SGWaAP
0.381Trenčín389372 SGWaAP
0.386Levice130081 SGWaAP
0.391Lučenec114897 SGWaAP
0.392Galanta72848 SGWaAP
0.393Veľký_Krtíš21881 SGWaAP
0.397zlatá_Moravce60715 SGWaAP
0.398Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.400Krupina34205 SGWaAP
0.409rimavská_sobota47804 SGWaAP