Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.233bábkové_divadlo21694 SGWaAP
0.273Rázcestie1876 SGWaAP
0.324Divadlo27941 SGWaAP
0.365Štúdio_tanec2103 SGWaAP
0.384bábkové3542 SGWaAP
0.437Divadelný4794 SGWaAP
0.441Divadlo_Jonáš4785 SGWaAP
0.445Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.451divadlo509092 SGWaAP
0.458DJZ6491 SGWaAP
0.459kočovné_divadlo774 SGWaAP
0.470Karol_Spišák2805 SGWaAP
0.472Slovenský_komorné1828 SGWaAP
0.487radošinské_naivné2952 SGWaAP