Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.058báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.182stará_Pazova8041 SGWaAP
0.184Petrovec12489 SGWaAP
0.231Kovačica14716 SGWaAP
0.362Laliť1351 SGWaAP
0.407Vojvodina18312 SGWaAP
0.413petrovská2624 SGWaAP
0.423srbská_Vojvodina905 SGWaAP