Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.178Arménsko15050 SGWaAP
0.200Kazachstan27404 SGWaAP
0.218Gruzínsko36146 SGWaAP
0.232Uzbekistan9592 SGWaAP
0.262Moldavsko17226 SGWaAP
0.267Tadžikistan5042 SGWaAP
0.288Bielorusko57873 SGWaAP
0.303Turkménsko3519 SGWaAP
0.304Albánsko25340 SGWaAP
0.309Alžírsko13945 SGWaAP
0.319Macedónsko27312 SGWaAP
0.344Kirgizsko6975 SGWaAP
0.368Bosna48831 SGWaAP
0.378Irán91996 SGWaAP
0.379Hercegovina26264 SGWaAP
0.382Litva46038 SGWaAP
0.386čierna_Hora14960 SGWaAP
0.388Turecko161488 SGWaAP
0.402Katar12282 SGWaAP
0.405Angola7602 SGWaAP
0.409Ukrajina298992 SGWaAP
0.409Jordánsko14105 SGWaAP
0.419Senegal5734 SGWaAP
0.422Nigéria18023 SGWaAP
0.423Sudán12918 SGWaAP
0.424Kamerun7906 SGWaAP
0.429Brazília94977 SGWaAP
0.431Maroko23932 SGWaAP
0.440Argentína52043 SGWaAP
0.442Lotyšsko43996 SGWaAP
0.443Saudský_Arábia27261 SGWaAP
0.444Bulharsko90408 SGWaAP
0.447Rumunsko116902 SGWaAP
0.448Uruguaj10332 SGWaAP
0.452Kuvajt11323 SGWaAP
0.454Malajzia19454 SGWaAP
0.455Srbsko107024 SGWaAP
0.455Estónsko34538 SGWaAP
0.457Spojený_arabský9008 SGWaAP
0.458Ekvádor10989 SGWaAP
0.459Bolívia11310 SGWaAP
0.460Libanon22686 SGWaAP
0.462Etiópia14068 SGWaAP
0.463Mozambik3950 SGWaAP
0.466Pakistan36417 SGWaAP
0.466Ghana8280 SGWaAP
0.472Rusko609061 SGWaAP