Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Autorka2343 SGWaAP
0.426autorka225468 SGWaAP
0.561Autor19312 SGWaAP
0.586recenzentka1010 SGWaAP
0.594editorka3711 SGWaAP
0.621Ingrid20617 SGWaAP
0.622Anotácia2550 SGWaAP
0.622anotácia18063 SGWaAP
0.647Elena57841 SGWaAP
0.652Marianna25530 SGWaAP
0.653teatrologička683 SGWaAP
0.653publicistka4108 SGWaAP
0.656zostavovateľka1496 SGWaAP
0.656spisovateľka46533 SGWaAP
0.659dagmar646 SGWaAP
0.660Dagmar25304 SGWaAP
0.661Jana188122 SGWaAP
0.663barbora6805 SGWaAP
0.663Kamila14408 SGWaAP
0.665spoluautorka5341 SGWaAP
0.665Romana14613 SGWaAP
0.666literárna_kritička619 SGWaAP