Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Autor19312 SGWaAP
0.533Zdroj29307 SGWaAP
0.537Foto39359 SGWaAP
0.543Text12472 SGWaAP
0.561Autorka2343 SGWaAP
0.563autor1183801 SGWaAP
0.570Anotácia2550 SGWaAP
0.574Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.586Recenzent533 SGWaAP
0.589Preklad3487 SGWaAP
0.610Ilustračný_foto1167 SGWaAP
0.628Ilustrácia886 SGWaAP
0.633Abstrakt1677 SGWaAP
0.633str43417 SGWaAP
0.635Ilustračný662 SGWaAP
0.639ISBN54666 SGWaAP
0.641Publikácia412 SGWaAP
0.645ilustračné_foto9850 SGWaAP
0.646Spisovateľ1575 SGWaAP
0.654Rubrika851 SGWaAP
0.656ISSN12365 SGWaAP
0.656Redaktor1203 SGWaAP
0.660Vydavateľ3606 SGWaAP
0.662Prednáška2755 SGWaAP
0.665Komentár3799 SGWaAP
0.665Jazyk7629 SGWaAP
0.666Vedúci3015 SGWaAP
0.670Príspevok11435 SGWaAP
0.671Literatúra3610 SGWaAP
0.673Obsah9729 SGWaAP
0.674Redakčný1557 SGWaAP
0.675Školiteľ967 SGWaAP
0.677abstrakt11418 SGWaAP
0.677Autorský1453 SGWaAP