Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Austrália121328 SGWaAP
0.256Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.278Kanada153866 SGWaAP
0.289Zéland30227 SGWaAP
0.317Mexiko78990 SGWaAP
0.334Nový_Zéland9947 SGWaAP
0.342Indonézia27622 SGWaAP
0.342Brazília94977 SGWaAP
0.350Malajzia19454 SGWaAP
0.378Namíbia3813 SGWaAP
0.385Thajsko37895 SGWaAP
0.385Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.391Japonsko165460 SGWaAP
0.396Kostarika9099 SGWaAP
0.399Argentína52043 SGWaAP
0.409India148157 SGWaAP
0.412Filipíny20239 SGWaAP
0.414Amerika239366 SGWaAP
0.422Singapur24802 SGWaAP
0.423Ekvádor10989 SGWaAP
0.425Peru21613 SGWaAP
0.433Ázia109083 SGWaAP
0.433Čile18997 SGWaAP
0.438Kolumbia22960 SGWaAP
0.439Írsko91483 SGWaAP
0.440Nórsko86347 SGWaAP
0.440Tanzánia7222 SGWaAP
0.445Afrika149659 SGWaAP
0.446Fidži2914 SGWaAP
0.446Botswana2762 SGWaAP
0.453severná_Amerika30525 SGWaAP
0.454Queensland3019 SGWaAP
0.454Španielsko207032 SGWaAP
0.456Bolívia11310 SGWaAP
0.460Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.461Hongkong20920 SGWaAP
0.461Dánsko78320 SGWaAP
0.462Švédsko125486 SGWaAP
0.463juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.464Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.469Senegal5734 SGWaAP
0.470Británia265870 SGWaAP
0.471Jamajka10004 SGWaAP