Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Austrália121328 SGWaAP
0.256Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.278Kanada153866 SGWaAP
0.289Zéland30227 SGWaAP
0.317Mexiko78990 SGWaAP
0.334Nový_Zéland9947 SGWaAP
0.342Indonézia27622 SGWaAP
0.342Brazília94977 SGWaAP
0.350Malajzia19454 SGWaAP
0.378Namíbia3813 SGWaAP
0.385Thajsko37895 SGWaAP
0.385Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.391Japonsko165460 SGWaAP
0.396Kostarika9099 SGWaAP
0.399Argentína52043 SGWaAP
0.409India148157 SGWaAP
0.412Filipíny20239 SGWaAP
0.414Amerika239366 SGWaAP
0.422Singapur24802 SGWaAP