Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Auguste7821 SGWaAP
0.415Gustav8164 SGWaAP
0.437Augusta6199 SGWaAP
0.483Wilhelm8603 SGWaAP
0.484Theodor5688 SGWaAP
0.488Leopold14916 SGWaAP
0.490Friedrich9350 SGWaAP
0.490Georg17986 SGWaAP
0.496Fridrich13041 SGWaAP
0.505Albert42447 SGWaAP
0.506Henri11478 SGWaAP
0.514Alfred10931 SGWaAP
0.518Julius5665 SGWaAP
0.519Johann12645 SGWaAP
0.522Maximilián9460 SGWaAP
0.527Ferdinand34014 SGWaAP
0.527Heinrich7506 SGWaAP
0.533Adolf10401 SGWaAP
0.539Marcus35012 SGWaAP
0.549Carl20434 SGWaAP
0.555Otto21825 SGWaAP