Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.149atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.235tichý_oceán4589 SGWaAP
0.267Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.284indický_oceán2871 SGWaAP
0.286Indický_oceán5307 SGWaAP
0.295karibské_more1468 SGWaAP
0.311Karibský_more1201 SGWaAP
0.335prieliv6709 SGWaAP
0.338pobrežie107140 SGWaAP
0.356severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.361Atlantik17125 SGWaAP
0.370stredozemné_more19625 SGWaAP
0.371atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.389južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.392východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.394západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.395záliv33873 SGWaAP
0.402severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.410súostrovie13629 SGWaAP
0.412pevnina26992 SGWaAP
0.413Pacifik8223 SGWaAP
0.420juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.423Azorský625 SGWaAP